Církev bratrská v Rakovníku

Bohoslužby probíhají každou neděli v 9,30 hod, zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2023

Ty jsi má síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad!

Žalm 59,10

Znovu povstat

Jak znovu povstat I.

„Ačkoliv jsem padl, povstanu…“ Micheáš 7:8, ČSP

Všichni jsme čas od času skleslí. A může se to stát, i když jsme zrovna na vlně úspěchu nebo vítězství. Osobní poradci tvrdí, že pro každé období nahoře existuje i odpovídající období dole. Někdy to může být způsobeno zklamáním z lidí. Někdo, komu jsme věřili, nás nechá na holičkách a my zažíváme vztek a roztrpčení. Když přijdeme o práci, neztratíme jenom finanční jistotu, někdy přijdeme také o svou identitu a pocit vlastní hodnoty. 
Příčina naší sklíčenosti ale často může být i fyzická. Když nemáme dostatek odpočinku, správnou stravu a cvičení, vyčerpá nás to. Někdy je příčina chemická. Když jsou neurotransmitery – nervové chemické přenašeče – v našem mozku zdravé, jsme zdraví i my. Pokud ale jsou některé z těchto přenašečů, například serotonin a dopamin, na nízké hladině, nevyvážené nebo chybí úplně, pachtíme se a cítíme se vyčerpaní. 
A příčina může být také duchovní. Ježíš řekl, že satan přichází, „aby kradl, zabíjel a ničil“ (viz Jan 10:10). To je důvod, proč Bible říká: „A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla“ (Efezským 6:10-12). Duchovní konflikt je často buď kořenem našich problémů, nebo problémy zhoršuje. Takže se každé ráno, když se oblékáš, ujisti, že sis oblékl i „duchovní zbroj“, a v průběhu dne čerpej z „jeho veliké moci“. Když jsi na dně, je to cesta, jak znovu povstat.

Přetištěno z časopisu Slovo pro každý den 3-2019 se svolením vydavatele.