Církev bratrská v Rakovníku

V současné době naše bohoslužby probíhají bez omezení. Bohoslužby zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2023

Ty jsi má síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad!

Žalm 59,10

Jak znovu povstat 2

Jak znovu povstat II.

„… postav se před Hospodina…“ 1. Královská 19:11, B21

Když Elijáš dosáhl svého dna, Bůh mu řekl dvě věci:
1) „Vystup na horu a postav se před Hospodina…“ (1. Královská 11:19, B21). Pomohl Elijášovi přestat přemýšlet nad sebou a svými problémy a začít přemýšlet o Bohu. Když má Bůh k dispozici tvé ucho, může do něj mluvit. Když má tvé srdce, může o něj pečovat. To je důvod, proč je četba Bible tak důležitá. Když tě život stahuje dolů a ty jsi připraven znovu vstát, vyšplhej na Boží slovo, nárokuj si jeho zaslíbení, požádej Boha o pomoc a mluv s ním jasně.
2) „… Elíšu … pomažeš za proroka místo sebe“ (1. Královská 19:16). Přestaň se zaměřovat na sebe a poohlédni se po někom, o koho by ses staral. Nejsi na světě jediný, kdo má problémy. Někteří lidé jsou na tom i hůř než ty. Potřebují někoho, jako jsi ty, aby je doprovázel a aby jim, když nic jiného, ukázal, že rozumí tomu, jak se cítí. Potřebují někoho, jako jsi ty, aby se o ně staral, aby je povzbudil.
Pokud chceš vidět, jak se mlha deprese zvedá, přestaň se dívat do zrcadla a začni se dívat ven z okna. Když se slavného psychiatra Karla Menningera ptali, co by doporučil dělat člověku, který zažívá depresi a smutek, odpověděl: „Zamkni za sebou dveře. Přejdi ulici. Najdi někoho potřebného a pomoz mu.“ Je to tak jednoduché, a přesto to často nechápeme! Pravdou je, že když pomáháš druhým, pomáháš sám sobě.

Přetištěno z časopisu Slovo pro každý den se svolením vydavatele.