Církev bratrská v Rakovníku

Bohoslužby probíhají každou neděli v 9,30 hod, zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2024

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

Jan 15,5

Jak znovu povstat 2

Jak znovu povstat II.

„… postav se před Hospodina…“ 1. Královská 19:11, B21

Když Elijáš dosáhl svého dna, Bůh mu řekl dvě věci:
1) „Vystup na horu a postav se před Hospodina…“ (1. Královská 11:19, B21). Pomohl Elijášovi přestat přemýšlet nad sebou a svými problémy a začít přemýšlet o Bohu. Když má Bůh k dispozici tvé ucho, může do něj mluvit. Když má tvé srdce, může o něj pečovat. To je důvod, proč je četba Bible tak důležitá. Když tě život stahuje dolů a ty jsi připraven znovu vstát, vyšplhej na Boží slovo, nárokuj si jeho zaslíbení, požádej Boha o pomoc a mluv s ním jasně.
2) „… Elíšu … pomažeš za proroka místo sebe“ (1. Královská 19:16). Přestaň se zaměřovat na sebe a poohlédni se po někom, o koho by ses staral. Nejsi na světě jediný, kdo má problémy. Někteří lidé jsou na tom i hůř než ty. Potřebují někoho, jako jsi ty, aby je doprovázel a aby jim, když nic jiného, ukázal, že rozumí tomu, jak se cítí. Potřebují někoho, jako jsi ty, aby se o ně staral, aby je povzbudil.
Pokud chceš vidět, jak se mlha deprese zvedá, přestaň se dívat do zrcadla a začni se dívat ven z okna. Když se slavného psychiatra Karla Menningera ptali, co by doporučil dělat člověku, který zažívá depresi a smutek, odpověděl: „Zamkni za sebou dveře. Přejdi ulici. Najdi někoho potřebného a pomoz mu.“ Je to tak jednoduché, a přesto to často nechápeme! Pravdou je, že když pomáháš druhým, pomáháš sám sobě.

Přetištěno z časopisu Slovo pro každý den se svolením vydavatele.