Církev bratrská v Rakovníku

Bohoslužby probíhají každou neděli v 9,30 hod, zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2023

Ty jsi má síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad!

Žalm 59,10

odolnost

Jak si vypěstovat odolnost

„Spravedlivý, i když … padne, zase povstane…“ Přísloví 24:16

Mentální, emocionální a duchovní odolnosti se lze naučit jako kterékoliv jiné dovednosti. Jak?
1) Předefinuj porážky na bránu k něčemu většímu. 2) Připomínej si, že úspěšní lidé nejenom vzdorují nesnázím, ale přijímají je a chopí se jich. 3) Nevšímej si kritiků a soustřeď se na to, abys dělal věci co nejlépe. 4) Denně si po probuzení připomeň, že modlitba a vděčnost vytvářejí úrodné prostředí pro víru. 5) Když se bojíš, intenzivně vyznávej svou víru. 6) Pouč se ze selhání a připomínej si, kolikrát jsi uspěl. 7) Než vstoupíš do bitvy, představuj si vítězství. 8) Odmítni se zabývat minulostí nebo si dělat starosti o budoucnost; dnešek je den, kdy máš největší vliv. 9) Nestěžuj si, místo toho najdi řešení. 10) Nahraď pochybnosti o sobě vírou. 11) Když situace vypadá beznadějně, připomeň si, že „u Boha je možné všecko“ (viz Marek 10:27). 12) Když se cítíš osamělý, přemýšlej o všech, kteří ti pomohli, mají tě rádi a podporují tě. 13) Když ti situace přerůstá přes hlavu, modli se za vedení a moudrost (viz Jakub 1:5). 14) Když jsi unavený, odpočiň si, ale nevzdávej se. Všechno, co děláš, dotáhni do konce. 15) Připomínej si: „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu“ (Filipským 4:13). 16) Rozpoznej, co nemůžeš mít pod kontrolou, zaměř se na to, co pod kontrolou mít můžeš, a ostatní odevzdej Bohu. 17) Cvič fyzicky, abys získal pocit kontroly a zvítězil nad depresí. 18) Směj se; sníží to stres, posílí imunitní systém a zlepší arteriální průtok krve. 19) Buď vděčný. Výzkumy ukazují, že lidé, kteří poslali děkovný dopis nebo e-mail někomu, kdo jim pomohl, měli až měsíc lepší náladu.

Přetištěno z časopisu Slovo pro každý den se svolením vydavatele.