Církev bratrská v Rakovníku

Bohoslužby probíhají každou neděli v 9,30 hod, zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2023

Ty jsi má síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad!

Žalm 59,10

Dokud je čas

Jednej dokud můžeš

„A začali se jeden jako druhý vymlouvat.“ Lukáš 14:18

Ježíš vyprávěl příběh o muži, který se chystal uspořádat hostinu a pozval několik hostů. Poslechni si některé z omluv, proč pozvaní nemohli přijít. „Koupil jsem pole…“ (Lukáš 14:18). „Koupil jsem pět párů volů…“ (Lukáš 14:19). „Oženil jsem se…“ (Lukáš 14:20). A tak hostitel řekl: „Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře“ (Lukáš 14:24).
Možná si myslíš, že jsi jiný, že máš dobrý důvod, proč říct Bohu ne. Stojí ale ten důvod za to, aby ses minul se svým osudem? Když k tobě Bůh mluví, je to okamžik pravdy! V tom momentu buď učiníš závazek, nebo najdeš výmluvu. Tehdy a tam rozhoduješ o svém osudu! Co po tobě Bůh žádá? Co způsobuje, že váháš? Strach ze selhání? Strach z kritiky? Strach obvykle přichází převlečený za výmluvu. A vždy, když váháš nebo se stáhneš, pokládáš další cihlu na zeď, která ti nakonec zabrání v dosažení cíle, který pro tebe Bůh připravil.
Spisovatel John Mason řekl: „Příležitost se často ztratí v rozvažování.“ Takže jestli ti Bůh říká, abys něco udělal, chytni se ho za ruku a ve víře vykroč. Nemůžeš ovládnout směr větru, ale z Boží milosti můžeš seřídit plachty tak, aby tě dopravily tam, kam se potřebuješ dostat. Velký pedagog a vědec George Washington Carver řekl: „Devadesát devět procent selhání zažívají lidé zvyklí se vymlouvat.“ Zapamatuj si, že příležitost je host – nepředpokládej, že zítra přijde znovu. Teď je ten čas, tak se pohni, dokud jsou dveře otevřené.

Přetištěno z časopisu Slovo pro každý den se svolením vydavatele