Církev bratrská v Rakovníku

Bohoslužby probíhají každou neděli v 9,30 hod, zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2023

Ty jsi má síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad!

Žalm 59,10

Dokud je čas

Ježíš přijde znovu!

„… buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“        Matouš 24:44

Ježíš nás varoval: „… povstanou lživí proroci a mnohé svedou…“ (Matouš 24:11). V dnešní době existují kazatelé, kteří přitahují pozornost tím, že stanovují různá data Kristova druhého příchodu. A média je cupují. Ale to, že Ježíš přijde znovu, bylo řečeno! V Písmu je to zmíněno více než třistakrát.
Charles Swindoll řekl: „Kritici to popírají. Cynici tím pohrdají. Učenci to přehlížejí. Liberální teologové se to pokoušejí přehodnotit. Fanatici to překrucují. A někteří sarkasticky říkají: ‚Co je s tím slibem o jeho příchodu?‘ (2. Petrova 3:4, B21). Ježíšův návrat byl vždycky napadán, zneužíván a popírán. Přesto stále pevně stojí jako skála a nabízí opravdovou naději uprostřed zoufalství a nevíry. Možná přemýšlíš, co bys měl při tom čekání dělat. Především musíš pochopit, co bys dělat neměl. Neposedávej a nečekej na zvuk polnice nebo mrak vytržení. Neopouštěj svou práci a nestanovuj datum. Místo toho využij čas a dej si věci do pořádku. Žij každý den, jako by byl tvůj poslední, ale pracuj, jako by se Ježíš příštích deset let vrátit neměl. Syp svou ‚sůl‘ a vyzařuj své ‚světlo‘ kamkoliv půjdeš (viz Matouš 5:13-16). Zůstávej vyrovnaný, radostný, příjemný, věrný a stálý, očekávající den jeho návratu. A pokud si nejsi jistý, jestli jsi připravený, okamžitě si kup vstupenku. Dokud jsou k dispozici, jsou zdarma. Pokud jsi ale moudrý, nebudeš čekat! K čemu je dobrá vstupenka, když je po akci?“
Přijmi dnes Ježíše jako svého Spasitele a buď připraven na jeho návrat.

Přetištěno z časopisu Slovo pro každý den se svolením vydavatele