Církev bratrská v Rakovníku

Bohoslužby probíhají v současné době za dodržení předepsaných opatření.

Bohoslužby zároveň vysíláme ON-LINE

VYSÍLÁME ŽIVĚ na YouTube

tvořivost

Buď kreativní!

„Ploďte a množte se…“ 1. Mojžíšova 1:28

Tvůj nebeský Otec stvořil svět – a ty jsi stvořen k jeho obrazu. To znamená, že jsi zapojený do tvůrčího myšlení. Bůh dokončil své tvůrčí dílo za šest dnů, a pak začala naše práce. Bůh v podstatě řekl: „Vybavil jsem tě veškerými zdroji a talenty, které potřebuješ k životu v hojnosti. A teď s tím udělej něco dobrého.“
Ovce, které Bůh stvořil, dávají vlnu, z níž tvoříme krásné látky rozmanitých barev na výrobu oblečení. Bůh nevyráběl sýr; stvořil krávy, které dávají mléko, abychom z něj sýr mohli dělat my. Bible popisuje počátek všech věcí slovy: „A Bůh jim požehnal a řekl jim: ‚Ploďte a množte se…‘“ (1. Mojžíšova 1:28). Slovo „množte se“ znamená, že Bůh chce, abys skončil s větším množstvím, než s jakým jsi začal. Kvůli tomu ale musíš začít myslet tvořivě! Místo abys prostě přijal to, co je, musíš to, co je, vzít a udělat z toho něco víc. Když to budeš dělat, budeš kráčet ve stopách svého nebeského Otce.
Církve občas zchladí ledovou sprchou jakýkoliv nápad nebo činnost, které nejsou duchovní. Tvrdí, že je to „světské“, a proto to Boha netěší. To je jako říkat, že Bůh pracuje pouze mezi čtyřmi stěnami církve. Ne! „Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí“ (Žalm 24:1). Ať jsi kdekoliv, ať jsi kdokoliv, ať děláš v životě cokoliv, Bůh chce, abys využil svou kreativitu tak, abys ho oslavil a žehnal druhým.

Přetištěno z časopisu Slovo pro každý den se svolením vydavatele