Církev bratrská v Rakovníku

V současné době naše bohoslužby probíhají bez omezení. Bohoslužby zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2023

Ty jsi má síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad!

Žalm 59,10

Plus faktor

„… Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém…“ Jan 14:26

Proč bychom popisovali Ducha svatého jako plus faktor? Ze tří důvodů:
1) Duch svatý určuje dary a dovednosti, které dostaneš. „To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce“ (1. Korintským 12:11). Takže pokud si připadáš jako hranatý kolíček v kulatém otvoru, požádej Ducha svatého, aby ti ukázal, jaké jsou tvé dary. Potom ho požádej, aby otevřel dveře a zajistil ti přízeň správných lidí. On to udělá.
2) Duch svatý ví, kam patříš. Bible říká: „Posláni tedy Duchem svatým, odešli Barnabáš a Saul do Seleukie…“ (Skutky 13:4). Záleží na tom, kde jsi. Například pokud jsi velryba, narodil ses k plavání v oceánu. Pokud jsi pták, narodil ses k létání v povětří. Během hladomoru poslal Bůh Elijáše k potoku Kerít a řekl: „… přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou“ (1. Královská 17:4). Pokud by si Elijáš vybral zůstat tam, kde byl, zmeškal by svůj zázrak. Nemusíš udělat nic, abys zažíval Boží lásku, ale musíš znát jeho hlas a následovat jeho vedení, abys zažíval jeho požehnání.
3) Duch svatý může být dotčený. „A nezarmucujte svatého Ducha Božího…“ (Efezským 4:30). Když se holubice (která v Písmu představuje Ducha svatého) vrací do svého hnízda, nepřistane, pokud není hnízdo v pořádku. Tak požádej Boha, aby ti dal více pociťovat přítomnost jeho vzácného Ducha svatého a učinil tvé srdce místem, kde se bude vždy cítit doma.

Převzato z časopisu Slovo pro každý den se svolením vydavatele