Církev bratrská v Rakovníku

Bohoslužby probíhají každou neděli v 9,30 hod, zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2023

Ty jsi má síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad!

Žalm 59,10

výhled do dálky

Jak hledat vizi

Čas prázdnin a dovolených je obvzlášť příhodnou dobou pro zamyšlení se nad tím, kam vlastně v životě jdeme (či jít chceme). Jinými slovy, jakou máme vizi.

Velkému úspěchu vždy předchází velká vize. A Bůh je dárcem velkých vizí – tak ho o jednu požádej. Vize rodí cíl; zažehne a rozněcuje vnitřní oheň a posouvá tě vpřed navzdory protivenstvím a překážkám. Abys uchopil slovo „vize“, musíš porozumět následujícím věcem:
1) Vize pochází od Boha. On ví, co dokážeš, a jakými schopnostmi tě obdaroval. Díváš se za sebe, dokonce za svůj vlastní život, když hledáš vizi? Pokud ne, můžeš minout svůj Bohem daný potenciál a to nejlepší, co pro tebe Bůh má. Jestliže hledáš vizi u Boha, a přesto stále žádnou nemáš, zvaž možnost přidat se k někomu, jehož vize v tobě rezonuje.
2) Vize vychází ze tvé minulosti. Není to nějaká mystická vlastnost, která přichází ze vzduchoprázdna. Vyrůstá z tvých předchozích zkušeností a minulosti lidí kolem tebe.
3) Vize se potkává s potřebami druhých lidí. Bohem darovaná vize jde daleko za to, čeho je schopen dosáhnout jeden člověk. Zahrnuje druhé a žehná jim. Pokud tohle tvá vize nedělá, je pravděpodobně příliš malá.
4) Vize přitahuje zdroje. Přitahuje a spojuje lidi jako magnet a dává výzvy. Také shromažďuje finance a další zdroje. Čím větší je tvá vize, tím více bude přitahovat lidi plné víry. A čím větší je výzvou, tím tvrději budou zainteresovaní lidé bojovat, aby jí dosáhli.

Převzato z časopisu Slovo pro každý den se svolením vydavatele