Církev bratrská v Rakovníku

Bohoslužby probíhají každou neděli v 9,30 hod, zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2024

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

Jan 15,5

Půst a modlitba

Půst a modlitba

„Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha…“ Ezd 8:23

Ezdrášovým úkolem bylo znovu vybudovat chrám v Jeruzalémě a byly okamžiky, kdy se cítil zdrcený. Pak udělal toto: „Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha, a on naše prosby přijal“ (Ezdráš 8:23). Když jsi ochoten být bez jídla a uděláš si čas na hledání Boha celým svým srdcem, On ti odpoví. Tak kdy by ses měl postit? Všimni si tří věcí, kvůli kterým se Ezdráš postil a modlil:
1) „…abychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho…přímou cestu“ (Ezdráš 8:21). Bez Božího vedení jsi ponechán napospas svému vlastnímu myšlení a to tě může dostat do takových potíží, že se z nich jen tak rychle nedostaneš. Bůh nechce, abys šel slepě do budoucnosti a doufal v to nejlepší. Jeho zaslíbení pro nás je: „Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš“ (Jeremiáš 33:3).
2) „…pro své dítky…“ (Ezdráš 8:21). Protože Bůh sám je otec, toto je jisté: když Ho žádáš zástupně za své děti, On se zapojí do jejich životů! Samuel byl zformován do jednoho z největších izraelských proroků skrze modlitby své zbožné matky Chany.
3) „…i pro všechen svůj majetek…“ (Ezdráš 8:21). Když nezaměstnanost, exekuce a horská dráha, kterou nazýváme burza, není ničím, o co by se bylo možné opřít, bylo by moudré poradit se s Bohem před tím, než uděláš rozhodnutí ohledně financí. „Zaslíbil Bůh, že mi finančně požehná?“ zeptáš se. Ano. Ale pouze tehdy, když je tvé srdce v souladu s Jeho vůlí a tvou touhou je dělat to, co Jemu dělá radost.

Převzato z časopisu Slovo pro každý den se svolením vydavatele