Církev bratrská v Rakovníku

V současné době naše bohoslužby probíhají bez omezení. Bohoslužby zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2023

Ty jsi má síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad!

Žalm 59,10

Půst a modlitba

Půst a modlitba

„Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha…“ Ezd 8:23

Ezdrášovým úkolem bylo znovu vybudovat chrám v Jeruzalémě a byly okamžiky, kdy se cítil zdrcený. Pak udělal toto: „Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha, a on naše prosby přijal“ (Ezdráš 8:23). Když jsi ochoten být bez jídla a uděláš si čas na hledání Boha celým svým srdcem, On ti odpoví. Tak kdy by ses měl postit? Všimni si tří věcí, kvůli kterým se Ezdráš postil a modlil:
1) „…abychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho…přímou cestu“ (Ezdráš 8:21). Bez Božího vedení jsi ponechán napospas svému vlastnímu myšlení a to tě může dostat do takových potíží, že se z nich jen tak rychle nedostaneš. Bůh nechce, abys šel slepě do budoucnosti a doufal v to nejlepší. Jeho zaslíbení pro nás je: „Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš“ (Jeremiáš 33:3).
2) „…pro své dítky…“ (Ezdráš 8:21). Protože Bůh sám je otec, toto je jisté: když Ho žádáš zástupně za své děti, On se zapojí do jejich životů! Samuel byl zformován do jednoho z největších izraelských proroků skrze modlitby své zbožné matky Chany.
3) „…i pro všechen svůj majetek…“ (Ezdráš 8:21). Když nezaměstnanost, exekuce a horská dráha, kterou nazýváme burza, není ničím, o co by se bylo možné opřít, bylo by moudré poradit se s Bohem před tím, než uděláš rozhodnutí ohledně financí. „Zaslíbil Bůh, že mi finančně požehná?“ zeptáš se. Ano. Ale pouze tehdy, když je tvé srdce v souladu s Jeho vůlí a tvou touhou je dělat to, co Jemu dělá radost.

Převzato z časopisu Slovo pro každý den se svolením vydavatele