Církev bratrská v Rakovníku

Bohoslužby probíhají každou neděli v 9,30 hod, zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2023

Ty jsi má síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad!

Žalm 59,10

Boží odpověď na obavy

„Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti…“ 2. Timoteovi 1:7

Bible říká: „… Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci, lásky a zdravé mysli“ (2. Timoteovi 1:7, přel. z angl.). Vítězství nad strachem začíná porozuměním tomu, že strach je „duch“ a že nepochází od Boha. Pokaždé, když si to uvědomíš, klesá pravděpodobnost, že se mu poddáš. Bůh nám místo strachu nabízí tři věci:


1) Moc. Nemluvíme teď o svépomocných technikách a zvládání stresu. Aby se život stal příjemnějším, je k tomu třeba více než jen snížení obav. Ve tvém životě musí zakořenit přesvědčení, které pronikne až k jádru tvé bytosti, že vše, co se tě týká, je v rukou milujícího Boha, který pro tebe zamýšlí jen to nejlepší. To znamená, že všechno bude v pořádku a ty můžeš žít bez starostí.


2) Lásku. Bible říká: „… dokonalá láska strach zahání…“ (1. Janova 4:18). Jedině když si uvědomíš, že Bůh tě bezpodmínečně miluje a svůj názor na tebe nikdy nezmění, naučíš se milovat a přijímat sám sebe. A pak budeš schopen milovat a přijímat i jiné. Dokážeš si představit, jak by to ovlivnilo tvůj strach z lidí, z odmítnutí a kritiky? Tento druh lásky je více než jen „dobrý pocit“, je to síla, která mění život.


3) Zdravou mysl. Pavel napsal: „Používáme mocných Božích nástrojů k rozbití pokřivených filosofií, k stržení překážek stavěných do cesty Boží pravdě, k tomu, abychom každou zbloudilou myšlenku, emoci i impuls správně zasadili do struktury života utvářené Kristem“ (2. Korintským 10:4-5, přel. z angl.).
Tyto tři věci jsou Boží odpovědí na obavy.

Převzato z časopisu Slovo pro každý den se svolením vydavatele