Církev bratrská v Rakovníku

V současné době naše bohoslužby probíhají bez omezení. Bohoslužby zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2023

Ty jsi má síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad!

Žalm 59,10

Odvaha

Buď odvážný!

„Buď rozhodný a udatný…“ Jozue 1:9

Bůh věděl, jaké bitvy bude muset Jozue vybojovat, aby dobyl zemi zaslíbenou, a nejméně třikrát mu řekl: „Buď rozhodný a udatný…“ (Jozue 1:9). Kdykoli se pohneš vpřed, vyskytnou se překážky, které se ti pokusí zablokovat cestu. Počítej s tím!
H. G. Wells se ptal: „Co by si jen člověk sám se sebou počal, kdyby mu nestály v cestě překážky?“ Co tím myslel? Že ačkoli vnímáš protivenství jako nepřítele, ve skutečnosti je tvým přítelem. Každá překážka, které čelíš, odhalí tvé silné a slabé stránky. Formuje tě a činí tě moudřejším a jistějším. Básník Ralph Waldo Emerson napsal: „Ať děláš cokoli, potřebuješ odvahu. Ať už se rozhodneš vyrazit jakýmkoli směrem, vždy se najde někdo, kdo ti řekne, že je to špatně. A vždycky se vyskytnou potíže, které tě budou svádět, abys uvěřil tomu, že tví kritici mají pravdu. Aby sis dokázal vytvořit plán postupu a následoval jej až do konce, musíš mít stejnou odvahu, jakou potřebují vojáci. Mír vzniká z vítězství, ta vítězství ale musí vybojovat odvážní muži a ženy.“
Kdykoli opustíš svou komfortní zónu a vykročíš ve víře k následování Boha, zažiješ zkoušky. Ale také dosáhneš výšek, o nichž sis myslel, že jsou mimo tvé možnosti, a dostaneš se dál než ti, kteří měli větší talent, ale spokojili se se stavem věci. Pavel napsal: „To všechno se děje pro vás, aby se milost šířila ke stále dalším lidem, a k Boží slávě tak rostla i vděčnost. Proto se nevzdáváme. Ačkoli totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně“ (2. Korintským 4:15-17, B21). Odvaha jednoduše znamená nevzdávat se.


Převzato z časopisu Slovo pro každý den se svolením vydavatele