Církev bratrská v Rakovníku

V současné době naše bohoslužby probíhají bez omezení. Bohoslužby zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2022

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští.

1. list Janův, 1,9

Články autora

Miroslav Pavlíček

tvořivost
27.2. 2020

Buď kreativní!

„Ploďte a množte se…“ 1. Mojžíšova 1:28 Tvůj nebeský Otec stvořil svět – a ty jsi stvořen k jeho obrazu. To znamená, že jsi zapojený do tvůrčího myšlení. Bůh dokončil své tvůrčí dílo za šest dnů, a pak začala naše práce. Bůh v podstatě řekl: „Vybavil jsem tě veškerými zdroji a talenty, které potřebuješ k životu v hojnosti. A teď s tím udělej něco dobrého.“Ovce, které Bůh stvořil,...

Dokud je čas
16.12. 2019

Ježíš přijde znovu!

„… buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“        Matouš 24:44 Ježíš nás varoval: „… povstanou lživí proroci a mnohé svedou…“ (Matouš 24:11). V dnešní době existují kazatelé, kteří přitahují pozornost tím, že stanovují různá data Kristova druhého příchodu. A média je cupují. Ale to, že Ježíš přijde znovu, bylo řečeno! V Písmu je to zmíněno více než...

Dokud je čas
9.11. 2019

Jednej dokud můžeš

„A začali se jeden jako druhý vymlouvat.“ Lukáš 14:18 Ježíš vyprávěl příběh o muži, který se chystal uspořádat hostinu a pozval několik hostů. Poslechni si některé z omluv, proč pozvaní nemohli přijít. „Koupil jsem pole…“ (Lukáš 14:18). „Koupil jsem pět párů volů…“ (Lukáš 14:19). „Oženil jsem se…“ (Lukáš 14:20). A tak hostitel řekl: „Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí...

hodně věcí naráz
24.9. 2019

Soustřeď se na to, co děláš

„Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce.“ Lukáš 10:40, B21 Jedním z důležitých módních slov této generace je „multitasking“, neboli zastávání mnoha úkolů naráz. Při správném používání ti může pomoci být produktivnější. Špatné používání, jako například když se snažíš při řízení psát někomu textovou zprávu, tě může zabít. Jestli nebudeš mít vyvážený přístup k práci, neužiješ si dnešek a jeho...

bouře
3.9. 2019

Z té bouře se dostaneš

„Prudká bouře nepřestávala a již jsme ztráceli všechnu naději…“ Skutky 27:20 V životě existují chvíle, kdy se zdá, že Bůh je daleko. Modlíme se, ale cítíme se opuštění, vydaní napospas okolnostem, strachu a beznaději. Pavel na tom byl stejně. Blížila se jeho příležitost kázat v Římě, byl zrovna na cestě tam, když na loď udeřil prudký vítr a uvrhl všechny do beznaděje. Pavel předvídal...

odolnost
14.8. 2019

Jak si vypěstovat odolnost

„Spravedlivý, i když … padne, zase povstane…“ Přísloví 24:16 Mentální, emocionální a duchovní odolnosti se lze naučit jako kterékoliv jiné dovednosti. Jak?1) Předefinuj porážky na bránu k něčemu většímu. 2) Připomínej si, že úspěšní lidé nejenom vzdorují nesnázím, ale přijímají je a chopí se jich. 3) Nevšímej si kritiků a soustřeď se na to, abys dělal věci co nejlépe. 4) Denně si po probuzení připomeň, že modlitba...

Jak znovu povstat 2
27.7. 2019

Jak znovu povstat II.

„… postav se před Hospodina…“ 1. Královská 19:11, B21 Když Elijáš dosáhl svého dna, Bůh mu řekl dvě věci:1) „Vystup na horu a postav se před Hospodina…“ (1. Královská 11:19, B21). Pomohl Elijášovi přestat přemýšlet nad sebou a svými problémy a začít přemýšlet o Bohu. Když má Bůh k dispozici tvé ucho, může do něj mluvit. Když má tvé srdce, může o něj pečovat....

Znovu povstat
10.7. 2019

Jak znovu povstat I.

„Ačkoliv jsem padl, povstanu…“ Micheáš 7:8, ČSP Všichni jsme čas od času skleslí. A může se to stát, i když jsme zrovna na vlně úspěchu nebo vítězství. Osobní poradci tvrdí, že pro každé období nahoře existuje i odpovídající období dole. Někdy to může být způsobeno zklamáním z lidí. Někdo, komu jsme věřili, nás nechá na holičkách a my zažíváme vztek a roztrpčení. Když přijdeme...

Jidášova zrada
19.4. 2019

Poučení od Jidáše Iškariotského

Jidáš Iškariotský je jednou z nejznámějších a zároveň nejtemnějších postav velikonočního příběhu.  Jehuda Iš Kariot = muž z Kariotu.  Žádná virtuální postava, ale konkrétní muž z konkrétního města s konkrétním životním příběhem. Jak se vůbec mohlo stát, že jeden z nejbližších Ježíšových lidí, člen nejužšího kruhu dvanácti, se nakonec obrátil proti němu a zradil ho? Téměř tři roky s ním byl v dennodenním intenzivním...

sněženky
26.3. 2018

Změna II

Co je vlastně třeba v našem životě změnit, pokud se chceme někam posunout? Měli bychom začít u klíčových oblastí, které mají na náš praktický a každodenní život zásadní vliv. Zmíním ty, které považuji za stěžejní, a to jsou vztahy, čas, práce a peníze. Naše nejdůležitější vztahy: Mnoho lidí uvádí rodinu a své nejbližší jako jednu z nejvyšších životních hodnot. Ale ruku na srdce – kolik...