Církev bratrská v Rakovníku

V současné době naše bohoslužby probíhají bez omezení. Bohoslužby zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2023

Ty jsi má síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad!

Žalm 59,10

nakažlivé
11.4. 2020

Je to nakažlivé!

„… špatná společnost kazí dobré mravy.“ 1. Korintským 15:33 Nejsou to jen viry vyvolávající nachlazení a chřipku (a koronavirus), co je v životě nakažlivé. Týká se to i postojů: „… špatná společnost kazí dobré mravy“ (1. Korintským 15:33). Vědci to nazývají „emoční nákazou“. Ta dokáže ovlivnit každou stránku tvého života stejně, jako jedno shnilé jablko poškodí celý pytel.Odborník na oblast...

bouře
14.3. 2020

Neboj se!

„Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?“ Marek 4:40 Všimni si, jak učedníci reagovali na bouři na Galilejském moři, a přemýšlej, jestli některé z těch rysů nepoznáváš také u sebe:1) Strach v nás vyvolává pochyby o Boží péči. Učedníci se Ježíše zeptali: „Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?“ (Marek 4:38). Neptali se na jeho moc: „Můžeš tu bouři utišit?“ Ani se neptali na jeho vnímání:...

tvořivost
27.2. 2020

Buď kreativní!

„Ploďte a množte se…“ 1. Mojžíšova 1:28 Tvůj nebeský Otec stvořil svět – a ty jsi stvořen k jeho obrazu. To znamená, že jsi zapojený do tvůrčího myšlení. Bůh dokončil své tvůrčí dílo za šest dnů, a pak začala naše práce. Bůh v podstatě řekl: „Vybavil jsem tě veškerými zdroji a talenty, které potřebuješ k životu v hojnosti. A teď s tím udělej něco dobrého.“Ovce, které Bůh stvořil,...

Dokud je čas
16.12. 2019

Ježíš přijde znovu!

„… buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“        Matouš 24:44 Ježíš nás varoval: „… povstanou lživí proroci a mnohé svedou…“ (Matouš 24:11). V dnešní době existují kazatelé, kteří přitahují pozornost tím, že stanovují různá data Kristova druhého příchodu. A média je cupují. Ale to, že Ježíš přijde znovu, bylo řečeno! V Písmu je to zmíněno více než...

Dokud je čas
9.11. 2019

Jednej dokud můžeš

„A začali se jeden jako druhý vymlouvat.“ Lukáš 14:18 Ježíš vyprávěl příběh o muži, který se chystal uspořádat hostinu a pozval několik hostů. Poslechni si některé z omluv, proč pozvaní nemohli přijít. „Koupil jsem pole…“ (Lukáš 14:18). „Koupil jsem pět párů volů…“ (Lukáš 14:19). „Oženil jsem se…“ (Lukáš 14:20). A tak hostitel řekl: „Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí...

hodně věcí naráz
24.9. 2019

Soustřeď se na to, co děláš

„Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce.“ Lukáš 10:40, B21 Jedním z důležitých módních slov této generace je „multitasking“, neboli zastávání mnoha úkolů naráz. Při správném používání ti může pomoci být produktivnější. Špatné používání, jako například když se snažíš při řízení psát někomu textovou zprávu, tě může zabít. Jestli nebudeš mít vyvážený přístup k práci, neužiješ si dnešek a jeho...

bouře
3.9. 2019

Z té bouře se dostaneš

„Prudká bouře nepřestávala a již jsme ztráceli všechnu naději…“ Skutky 27:20 V životě existují chvíle, kdy se zdá, že Bůh je daleko. Modlíme se, ale cítíme se opuštění, vydaní napospas okolnostem, strachu a beznaději. Pavel na tom byl stejně. Blížila se jeho příležitost kázat v Římě, byl zrovna na cestě tam, když na loď udeřil prudký vítr a uvrhl všechny do beznaděje. Pavel předvídal...

odolnost
14.8. 2019

Jak si vypěstovat odolnost

„Spravedlivý, i když … padne, zase povstane…“ Přísloví 24:16 Mentální, emocionální a duchovní odolnosti se lze naučit jako kterékoliv jiné dovednosti. Jak?1) Předefinuj porážky na bránu k něčemu většímu. 2) Připomínej si, že úspěšní lidé nejenom vzdorují nesnázím, ale přijímají je a chopí se jich. 3) Nevšímej si kritiků a soustřeď se na to, abys dělal věci co nejlépe. 4) Denně si po probuzení připomeň, že modlitba...

Jak znovu povstat 2
27.7. 2019

Jak znovu povstat II.

„… postav se před Hospodina…“ 1. Královská 19:11, B21 Když Elijáš dosáhl svého dna, Bůh mu řekl dvě věci:1) „Vystup na horu a postav se před Hospodina…“ (1. Královská 11:19, B21). Pomohl Elijášovi přestat přemýšlet nad sebou a svými problémy a začít přemýšlet o Bohu. Když má Bůh k dispozici tvé ucho, může do něj mluvit. Když má tvé srdce, může o něj pečovat....

Znovu povstat
10.7. 2019

Jak znovu povstat I.

„Ačkoliv jsem padl, povstanu…“ Micheáš 7:8, ČSP Všichni jsme čas od času skleslí. A může se to stát, i když jsme zrovna na vlně úspěchu nebo vítězství. Osobní poradci tvrdí, že pro každé období nahoře existuje i odpovídající období dole. Někdy to může být způsobeno zklamáním z lidí. Někdo, komu jsme věřili, nás nechá na holičkách a my zažíváme vztek a roztrpčení. Když přijdeme...