Církev bratrská v Rakovníku

V současné době naše bohoslužby probíhají bez omezení. Bohoslužby zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2022

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští.

1. list Janův, 1,9

Nezařazené

Články kategorie Nezařazené
7.11. 2022

Můžeš rozhodnout, jaký bude tvůj odkaz

„Jošijáš se stal králem. Dělal, co je správné, a neuchýlil se napravo ani nalevo.“    2. Par 34:1-2 Když se Jošijáš stal králem, očistil Izrael od modlářství a začal s obnovou chrámu. Právě tehdy nalezl jeden kněz dávno ztracené svitky obsahující Boží slovo. Když Jošijáš slyšel, co v nich stojí, byl hluboce zasažen, protože si uvědomil, jak daleko se jeho lid...

Odvaha
4.6. 2022

Buď odvážný!

„Buď rozhodný a udatný…“ Jozue 1:9 Bůh věděl, jaké bitvy bude muset Jozue vybojovat, aby dobyl zemi zaslíbenou, a nejméně třikrát mu řekl: „Buď rozhodný a udatný…“ (Jozue 1:9). Kdykoli se pohneš vpřed, vyskytnou se překážky, které se ti pokusí zablokovat cestu. Počítej s tím!H. G. Wells se ptal: „Co by si jen člověk sám se sebou počal, kdyby mu...

Péče
26.11. 2021

Boží odpověď na obavy

„Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti…“ 2. Timoteovi 1:7 Bible říká: „… Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci, lásky a zdravé mysli“ (2. Timoteovi 1:7, přel. z angl.). Vítězství nad strachem začíná porozuměním tomu, že strach je „duch“ a že nepochází od Boha. Pokaždé, když si to uvědomíš, klesá pravděpodobnost, že se mu poddáš. Bůh nám místo...

25.6. 2021

Moc důvěrného vztahu s Kristem

„Pro něho jsem všecko ostatní odepsal … abych poznal jej…“ Filipským 3:8-10 Jeden kazatel vyprávěl o ženě, která zápasila se svou váhou. Zkusila snad každou dietu, ale její váha stále kolísala nahoru a dolů. Uběhlo několik měsíců, kdy ji neviděl v církvi. Pak se jednu neděli objevila, a on byl šokován. Málem ji nepoznal kvůli tomu, jak moc zhubla. Jak...

24.4. 2021

Dokončená práce

„… šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu … byl svinut…“ Jan 20:7 Když chtěl někdo v biblických dobách vyrobit kvalitní kus nábytku, vybral si na to někoho s vynikající pověstí – mistra tesaře. Takovíto mistři měli zajímavý zvyk. Když tesař dokončil své dílo, sundal si zástěru, složil ji a položil na dokončenou práci. Tím dal najevo, že je vše hotovo.Měj před očima...

Půst a modlitba
26.2. 2021

Půst a modlitba

„Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha…“ Ezd 8:23 Ezdrášovým úkolem bylo znovu vybudovat chrám v Jeruzalémě a byly okamžiky, kdy se cítil zdrcený. Pak udělal toto: „Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha, a on naše prosby přijal“ (Ezdráš 8:23). Když jsi ochoten být bez jídla a uděláš si čas na hledání Boha celým...

inspirace pro nový rok
2.1. 2021

Slovo do nového roku

„… země hor a údolí…“ 5. Mojžíšova 11:11, B21 V tomto roce budeš čelit několika horám a půjdeš několika údolími. A obojí potřebuješ. Síla, kterou jsi nabyl při zdolávání a dobývání poslední hory, je to, co ti pomůže projít dalším údolím. Právě v údolí roste nejsladší ovoce. To proto, že je zavlažováno potoky, které tečou z hor.Ježíš řekl: „Tím bude oslaven můj...

změnit směr
24.10. 2020

Je čas změnit směr

„Každý závodník se podrobuje všestranné kázni.“ 1. Korintským 9:25 Zodpovědnost od nás vyžaduje, abychom živili a podporovali svou rodinu. Necítíš ale někde hluboko uvnitř, že jsi byl „povolán“ k něčemu většímu? Když Ježíš řekl svým učedníkům, aby opustili mělčinu a zajeli na hlubinu, vytáhli svůj největší úlovek ryb.Je tu ale také novodobý příběh pro povzbuzení. V roce 1961 byl Jerry Richardson...

výhled do dálky
30.7. 2020

Jak hledat vizi

Čas prázdnin a dovolených je obvzlášť příhodnou dobou pro zamyšlení se nad tím, kam vlastně v životě jdeme (či jít chceme). Jinými slovy, jakou máme vizi. Velkému úspěchu vždy předchází velká vize. A Bůh je dárcem velkých vizí – tak ho o jednu požádej. Vize rodí cíl; zažehne a rozněcuje vnitřní oheň a posouvá tě vpřed navzdory protivenstvím a překážkám. Abys uchopil...

30.5. 2020

Plus faktor

„… Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém…“ Jan 14:26 Proč bychom popisovali Ducha svatého jako plus faktor? Ze tří důvodů:1) Duch svatý určuje dary a dovednosti, které dostaneš. „To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce“ (1. Korintským 12:11). Takže pokud si připadáš jako hranatý kolíček v kulatém otvoru, požádej...