Církev bratrská v Rakovníku

Bohoslužby probíhají každou neděli v 9,30 hod, zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2024

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

Jan 15,5

 • Kdo jsme?
  Jsme otevřeným společenstvím lidí všech generací, kteří s Bohem navázali osobní vztah a chtějí ho společně rozvíjet a napomáhat v navazování tohoto vztahu těm, kdo jej nemají.
  Jsme křesťané, tzn. věříme a poznali jsme, že Bůh stvořil člověka z lásky a pro lásku. Miluje nás a má pro život každého člověka záměr a jedinečné místo ve svém příběhu. Všichni bez rozdílu jsme zváni do vztahu lásky a přátelství s Bohem skrze víru v Ježíše Krista. Jsme přesvědčeni, že není nic důležitějšího, než toto pozvání osobně přijmout.

 

 • Proč jsme?
  Posláním našeho společenství je milovat a inspirovat k lásce - milovat Boha a druhé jako sami sebe. Jsme lidmi, kteří se setkali s Boží láskou a touží ji dále poznávat, prožívat a předávat. Tím inspirovat ty, kdo Boha neznají, k touze poznat Ho a ty, kdo Boha znají, k touze poznat Ho ještě více.

 

 • Čemu věříme?
  Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého zachránce, přijímáme Bibli za hlavní měřítko víry, učení i života….
  Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

 

Základní informace o Církvi bratrské najdete zde