Církev bratrská v Rakovníku

V současné době naše bohoslužby probíhají bez omezení. Bohoslužby zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2023

Ty jsi má síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad!

Žalm 59,10

 • Kdo jsme?
  Jsme otevřeným společenstvím lidí všech generací, kteří s Bohem navázali osobní vztah a chtějí ho společně rozvíjet a napomáhat v navazování tohoto vztahu těm, kdo jej nemají.
  Jsme křesťané, tzn. věříme a poznali jsme, že Bůh stvořil člověka z lásky a pro lásku. Miluje nás a má pro život každého člověka záměr a jedinečné místo ve svém příběhu. Všichni bez rozdílu jsme zváni do vztahu lásky a přátelství s Bohem skrze víru v Ježíše Krista. Jsme přesvědčeni, že není nic důležitějšího, než toto pozvání osobně přijmout.

 

 • Proč jsme?
  Posláním našeho společenství je milovat a inspirovat k lásce - milovat Boha a druhé jako sami sebe. Jsme lidmi, kteří se setkali s Boží láskou a touží ji dále poznávat, prožívat a předávat. Tím inspirovat ty, kdo Boha neznají, k touze poznat Ho a ty, kdo Boha znají, k touze poznat Ho ještě více.

 

 • Čemu věříme?
  Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého zachránce, přijímáme Bibli za hlavní měřítko víry, učení i života….
  Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

 

Základní informace o Církvi bratrské najdete zde