Velikonoční půst 2021

 

Zdravím bratři a sestry,

Obracím se na vás s břemenem, které mi leží na srdci. Situaci v České republice vidíme všichni. Spousta úsilí vychází vniveč. Přes velikou snahu lékařů umírá nejvíce lidí od světové války. Ekonomika se pomalu bortí. Mnoho lidí je unavených a zoufá si. Je to nová situace a svět hledá technické řešení. Nejsme první, kdo je v dramatické situaci. Boží lid mnohokrát čelil podobným krizím. Slovo Boží je plné příkladů.

Nejdůležitější krok je obrátit se k Bohu. Bez něj ty další budou drhnout.

Může se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo; že přikážu kobylkám, aby sežraly zemi; že sešlu na svůj lid mor. Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. (2 Pa 7:13-14)

Prvním krokem je společné pokoření se a modlitba. Důležité je slovo společné. Jednota má před Bohem obrovskou hodnotu. On touží, aby jeho děti žily v lásce a společenství. Aby nám nebyly na překážku církve a denominace. Abychom stáli společně s Kristem v jednom šiku. Blíží se čas Velikonoc. Čas kdy Ježíš Kristus navždy změnil svět. Některé církve a sbory si připomínají Pánovo utrpení o velikonočním pátku. Pojďme se přidat a v jednotě prosit za naši drahou zemi. Pojďme vydat pátek 2.4.2021 společnému půstu a modlitbám za uzdravení naší země.

Možná máš pocit, že moc neznamenáš. Že sám nic nedosáhneš. Ale jsi Bohu vzácný/á. Máš velikou cenu. Velikou záplavu tvoří malé kapky. Změnu osudu národa přináší modlitby lidí jako jsi ty nebo já. Přidej se prosím.

 

V lásce Kristově,
bratr Pavel Kutina