Záznamy kázání v mp3       

Audiozáznamy kázání z r. 2019 a části roku 2020 (do prvního lockdownu). Od léta 2020 začaly první pokusy se streamováním bohoslužeb pomocí videopřenosů, záznamy najdete na našem YouTube kanálu.  Nahrávky v mp3 formátu tudíž od té doby již nepořizujeme.

(Záznam pustíte kliknutím na podtržený text

Starší nahrávky (2018 a starší) najdete zde