Církev bratrská v Rakovníku

V současné době naše bohoslužby probíhají bez omezení. Bohoslužby zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2023

Ty jsi má síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad!

Žalm 59,10

bouře

Z té bouře se dostaneš

„Prudká bouře nepřestávala a již jsme ztráceli všechnu naději…“ Skutky 27:20

V životě existují chvíle, kdy se zdá, že Bůh je daleko. Modlíme se, ale cítíme se opuštění, vydaní napospas okolnostem, strachu a beznaději.

Pavel na tom byl stejně. Blížila se jeho příležitost kázat v Římě, byl zrovna na cestě tam, když na loď udeřil prudký vítr a uvrhl všechny do beznaděje. Pavel předvídal nejen to, jak to dopadne s lodí, posádkou a nákladem, ale i s „jeho vlastním životem“ (viz Skutky 27:10).

Ale kapitán, kormidelník ani setník, který ho měl na starosti, jeho varování nedbali. V důsledku toho se Pavel a jeho dvě stě sedmdesát pět spolucestujících ocitli v život ohrožující krizi, a on s tím nemohl nic dělat. Byl vyděšený a spolu se svými společníky prohlásil: „Už jsme se vzdali vší naděje na záchranu!“

Po mnoha dnech na moři, kdy nebylo vidět ani slunce ani hvězdy, které by je vedly, a orkán právě zuřil nejvíc, poslal Bůh Pavlovi anděla. „Neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. A Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi“ (Skutky 27:24). Byli prostydlí, zmáčení a hladoví, když loď nakonec ztroskotala na ostrově jižně od Itálie.

Všechny okolnosti ukazovaly na tragédii a na to, že po Pavlově kázání v Římě je veta, že se tam tentokrát nemá šanci dostat. Když však druhý den ráno vyšlo nad ostrovem Malta slunce, bylo jasné, že je Bůh z bouře vyvedl přesně tam, kde je chtěl mít. A Pavel nakonec Boží slovo v Římě před císařem zvěstoval.
Takže seber odvahu – z té bouře se dostaneš!

Přetištěno z časopisu Slovo pro každý den se svolením vydavatele.