Církev bratrská v Rakovníku

Bohoslužby probíhají každou neděli v 9,30 hod, zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2024

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

Jan 15,5

to nejdůležitější

Začni tím nejdůležitějším

„Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.“ Žalm 90:12

Každý z nás má denně stejných čtyřiadvacet hodin. To je tisíc čtyři sta čtyřicet minut nebo osmdesát šest tisíc čtyři sta vteřin. Jednou budeme muset „Bohu skládat účty“ z toho, jak jsme je využili (viz Kazatel 11:9). Pro začátek je dobré si položit otázku: „Jak bych strávil následujících čtyřiadvacet hodin, kdybych věděl, že zítra budu stát před Bohem?“ Odpověď ti může pomoct určit si životní priority. Přemýšlej o tom. Když ti někdo ukradne auto, můžeš si pořídit jiné. Když ztratíš peněženku s platebními kartami, záležitost obvykle vyřeší několik telefonátů do bank, které je vydaly. Komu ale můžeš zavolat, když ztratíš čas? Jak trávíš čas, tak trávíš život! Pavel nás varuje, abychom „nepromarnili tento čas“ (viz Efezským 5:16). Proto se potřebuješ naučit tři věci:
1) Přestaň každému říkat „ano“. Když ti duchovní intuice říká „ne“, ale tvůj zvyk vyhovět lidem říká „ano“, poslechni duchovní intuici. Ježíš to udělal, a díky tomu mohl říct Otci: „Já … jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil“ (Jan 17:4). Nedopusť, aby tě dobré věci připravily o ty nejlepší, vzdej se některých činností, abys mohl vyniknout v jiných.
2) Dej se vést Duchem, ne tělem. Pavel řekl: „Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost“ (Galatským 5:16). Navíc, když jednáš v Duchu, „spaluješ olej, nikoli knot“. Duch svatý ti dává sílu.
3) Nejdůležitější věci dej na první místo. Znakem skutečné zralosti je dělat to, co se ti nechce, když se ti do toho nechce. Takže dávej letos nejdůležitější věci na první místo a udržuj to tak!

Převzato z časopisu Slovo pro každý den se svolením vydavatele