Církev bratrská v Rakovníku

Bohoslužby probíhají každou neděli v 9,30 hod, zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2023

Ty jsi má síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad!

Žalm 59,10

inspirace pro nový rok

Slovo do nového roku

„… země hor a údolí…“ 5. Mojžíšova 11:11, B21

V tomto roce budeš čelit několika horám a půjdeš několika údolími. A obojí potřebuješ. Síla, kterou jsi nabyl při zdolávání a dobývání poslední hory, je to, co ti pomůže projít dalším údolím. Právě v údolí roste nejsladší ovoce. To proto, že je zavlažováno potoky, které tečou z hor.
Ježíš řekl: „Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky“ (Jan 15:8). Ježíš chce, abys byl letos ve své službě plodnější. A říká ti, jak toho můžeš docílit: „Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic“ (Jan 15:4-5).
Jaký druh ovoce letos Bůh hledá ve tvém životě? Pavel nám říká: „Když žijeme podle Božího způsobu, Pán do našeho života přináší dary, stejně jako se objevuje ovoce v sadu. Jedná se o věci jako náklonnost k druhým, životní radost či vyrovnanost. Rozvíjíme si ochotu vytrvat, smysl pro soucit a přesvědčení, že základní svatost proniká věcmi a lidmi. Zjišťujeme, že věrně dodržujeme závazky, nepotřebujeme si klestit cestu životem, jsme schopní uspořádat a moudře směrovat svou energii“ (viz Galatským 5:22-23). Takže až budeš letos čelit hoře nebo půjdeš údolím, pamatuj, že Bůh je s tebou.

Převzato z časopisu Slovo pro každý den se svolením vydavatele