Církev bratrská v Rakovníku

Bohoslužby probíhají každou neděli v 9,30 hod, zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2024

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

Jan 15,5

inspirace pro nový rok

Slovo do nového roku

„… země hor a údolí…“ 5. Mojžíšova 11:11, B21

V tomto roce budeš čelit několika horám a půjdeš několika údolími. A obojí potřebuješ. Síla, kterou jsi nabyl při zdolávání a dobývání poslední hory, je to, co ti pomůže projít dalším údolím. Právě v údolí roste nejsladší ovoce. To proto, že je zavlažováno potoky, které tečou z hor.
Ježíš řekl: „Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky“ (Jan 15:8). Ježíš chce, abys byl letos ve své službě plodnější. A říká ti, jak toho můžeš docílit: „Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic“ (Jan 15:4-5).
Jaký druh ovoce letos Bůh hledá ve tvém životě? Pavel nám říká: „Když žijeme podle Božího způsobu, Pán do našeho života přináší dary, stejně jako se objevuje ovoce v sadu. Jedná se o věci jako náklonnost k druhým, životní radost či vyrovnanost. Rozvíjíme si ochotu vytrvat, smysl pro soucit a přesvědčení, že základní svatost proniká věcmi a lidmi. Zjišťujeme, že věrně dodržujeme závazky, nepotřebujeme si klestit cestu životem, jsme schopní uspořádat a moudře směrovat svou energii“ (viz Galatským 5:22-23). Takže až budeš letos čelit hoře nebo půjdeš údolím, pamatuj, že Bůh je s tebou.

Převzato z časopisu Slovo pro každý den se svolením vydavatele