Církev bratrská v Rakovníku

Bohoslužby probíhají každou neděli v 9,30 hod, zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2024

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

Jan 15,5

Znovu povstat

Jak znovu povstat I.

„Ačkoliv jsem padl, povstanu…“ Micheáš 7:8, ČSP

Všichni jsme čas od času skleslí. A může se to stát, i když jsme zrovna na vlně úspěchu nebo vítězství. Osobní poradci tvrdí, že pro každé období nahoře existuje i odpovídající období dole. Někdy to může být způsobeno zklamáním z lidí. Někdo, komu jsme věřili, nás nechá na holičkách a my zažíváme vztek a roztrpčení. Když přijdeme o práci, neztratíme jenom finanční jistotu, někdy přijdeme také o svou identitu a pocit vlastní hodnoty. 
Příčina naší sklíčenosti ale často může být i fyzická. Když nemáme dostatek odpočinku, správnou stravu a cvičení, vyčerpá nás to. Někdy je příčina chemická. Když jsou neurotransmitery – nervové chemické přenašeče – v našem mozku zdravé, jsme zdraví i my. Pokud ale jsou některé z těchto přenašečů, například serotonin a dopamin, na nízké hladině, nevyvážené nebo chybí úplně, pachtíme se a cítíme se vyčerpaní. 
A příčina může být také duchovní. Ježíš řekl, že satan přichází, „aby kradl, zabíjel a ničil“ (viz Jan 10:10). To je důvod, proč Bible říká: „A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla“ (Efezským 6:10-12). Duchovní konflikt je často buď kořenem našich problémů, nebo problémy zhoršuje. Takže se každé ráno, když se oblékáš, ujisti, že sis oblékl i „duchovní zbroj“, a v průběhu dne čerpej z „jeho veliké moci“. Když jsi na dně, je to cesta, jak znovu povstat.

Přetištěno z časopisu Slovo pro každý den 3-2019 se svolením vydavatele.