Církev bratrská v Rakovníku

Bohoslužby probíhají každou neděli v 9,30 hod, zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2024

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

Jan 15,5

odolnost

Jak si vypěstovat odolnost

„Spravedlivý, i když … padne, zase povstane…“ Přísloví 24:16

Mentální, emocionální a duchovní odolnosti se lze naučit jako kterékoliv jiné dovednosti. Jak?
1) Předefinuj porážky na bránu k něčemu většímu. 2) Připomínej si, že úspěšní lidé nejenom vzdorují nesnázím, ale přijímají je a chopí se jich. 3) Nevšímej si kritiků a soustřeď se na to, abys dělal věci co nejlépe. 4) Denně si po probuzení připomeň, že modlitba a vděčnost vytvářejí úrodné prostředí pro víru. 5) Když se bojíš, intenzivně vyznávej svou víru. 6) Pouč se ze selhání a připomínej si, kolikrát jsi uspěl. 7) Než vstoupíš do bitvy, představuj si vítězství. 8) Odmítni se zabývat minulostí nebo si dělat starosti o budoucnost; dnešek je den, kdy máš největší vliv. 9) Nestěžuj si, místo toho najdi řešení. 10) Nahraď pochybnosti o sobě vírou. 11) Když situace vypadá beznadějně, připomeň si, že „u Boha je možné všecko“ (viz Marek 10:27). 12) Když se cítíš osamělý, přemýšlej o všech, kteří ti pomohli, mají tě rádi a podporují tě. 13) Když ti situace přerůstá přes hlavu, modli se za vedení a moudrost (viz Jakub 1:5). 14) Když jsi unavený, odpočiň si, ale nevzdávej se. Všechno, co děláš, dotáhni do konce. 15) Připomínej si: „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu“ (Filipským 4:13). 16) Rozpoznej, co nemůžeš mít pod kontrolou, zaměř se na to, co pod kontrolou mít můžeš, a ostatní odevzdej Bohu. 17) Cvič fyzicky, abys získal pocit kontroly a zvítězil nad depresí. 18) Směj se; sníží to stres, posílí imunitní systém a zlepší arteriální průtok krve. 19) Buď vděčný. Výzkumy ukazují, že lidé, kteří poslali děkovný dopis nebo e-mail někomu, kdo jim pomohl, měli až měsíc lepší náladu.

Přetištěno z časopisu Slovo pro každý den se svolením vydavatele.