Církev bratrská v Rakovníku

Bohoslužby probíhají každou neděli v 9,30 hod, zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2024

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

Jan 15,5

hodně věcí naráz

Soustřeď se na to, co děláš

„Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce.“ Lukáš 10:40, B21

Jedním z důležitých módních slov této generace je „multitasking“, neboli zastávání mnoha úkolů naráz. Při správném používání ti může pomoci být produktivnější. Špatné používání, jako například když se snažíš při řízení psát někomu textovou zprávu, tě může zabít. Jestli nebudeš mít vyvážený přístup k práci, neužiješ si dnešek a jeho dary.
Jednou Ježíš navštívil dům dvou sester, Marie a Marty. Jaký mezi nimi byl rozdíl! Marta byla zaneprázdněná spoustou práce kolem návštěvy, zatímco Marie si sedla k Ježíšovým nohám a hltala vše, co říkal. Byla odhodlaná nepromarnit tenhle vzácný moment. A Ježíš řekl, že Marie se rozhodla lépe než Marta. Nicméně Martě neřekl, ať nepracuje. Řekl jí, aby se přestala trápit a dělat si při práci starosti. Ježíš chce, abys tvrdě pracoval; také ale chce, abys byl natolik moudrý, že rozpoznáš, kdy máš přestat s veškerou činností, abys v té chvíli nepropásl zázrak jeho přítomnosti.
Bible říká: „Soustřeď se na to, co děláš“ (Kazatel 5:1, přel. z angl.). Jinými slovy, nauč se soustředit celou svou pozornost na to, co v danou chvíli děláš. A dokonči to předtím, než začneš něco dalšího. Tento druh soustředění vyžaduje disciplínu, ale stojí to za to, protože schopnost soustředit se ti pomůže užít si přítomnou chvíli. Zbavit se zlozvyku nadměrného multitaskingu může znít jednoduše, ale ve skutečnosti je to celkem složité. Tak buď odhodlaný vytvořit si v této oblasti nové, vyvážené návyky. Když to uděláš, kvalita tvého života se zvýší.

Přetištěno z časopisu Slovo pro každý den se svolením vydavatele