Církev bratrská v Rakovníku

Bohoslužby probíhají každou neděli v 9,30 hod, zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2024

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

Jan 15,5

Dokud je čas

Ježíš přijde znovu!

„… buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“        Matouš 24:44

Ježíš nás varoval: „… povstanou lživí proroci a mnohé svedou…“ (Matouš 24:11). V dnešní době existují kazatelé, kteří přitahují pozornost tím, že stanovují různá data Kristova druhého příchodu. A média je cupují. Ale to, že Ježíš přijde znovu, bylo řečeno! V Písmu je to zmíněno více než třistakrát.
Charles Swindoll řekl: „Kritici to popírají. Cynici tím pohrdají. Učenci to přehlížejí. Liberální teologové se to pokoušejí přehodnotit. Fanatici to překrucují. A někteří sarkasticky říkají: ‚Co je s tím slibem o jeho příchodu?‘ (2. Petrova 3:4, B21). Ježíšův návrat byl vždycky napadán, zneužíván a popírán. Přesto stále pevně stojí jako skála a nabízí opravdovou naději uprostřed zoufalství a nevíry. Možná přemýšlíš, co bys měl při tom čekání dělat. Především musíš pochopit, co bys dělat neměl. Neposedávej a nečekej na zvuk polnice nebo mrak vytržení. Neopouštěj svou práci a nestanovuj datum. Místo toho využij čas a dej si věci do pořádku. Žij každý den, jako by byl tvůj poslední, ale pracuj, jako by se Ježíš příštích deset let vrátit neměl. Syp svou ‚sůl‘ a vyzařuj své ‚světlo‘ kamkoliv půjdeš (viz Matouš 5:13-16). Zůstávej vyrovnaný, radostný, příjemný, věrný a stálý, očekávající den jeho návratu. A pokud si nejsi jistý, jestli jsi připravený, okamžitě si kup vstupenku. Dokud jsou k dispozici, jsou zdarma. Pokud jsi ale moudrý, nebudeš čekat! K čemu je dobrá vstupenka, když je po akci?“
Přijmi dnes Ježíše jako svého Spasitele a buď připraven na jeho návrat.

Přetištěno z časopisu Slovo pro každý den se svolením vydavatele