Církev bratrská v Rakovníku

Bohoslužby probíhají každou neděli v 9,30 hod, zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2024

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

Jan 15,5

Plus faktor

„… Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém…“ Jan 14:26

Proč bychom popisovali Ducha svatého jako plus faktor? Ze tří důvodů:
1) Duch svatý určuje dary a dovednosti, které dostaneš. „To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce“ (1. Korintským 12:11). Takže pokud si připadáš jako hranatý kolíček v kulatém otvoru, požádej Ducha svatého, aby ti ukázal, jaké jsou tvé dary. Potom ho požádej, aby otevřel dveře a zajistil ti přízeň správných lidí. On to udělá.
2) Duch svatý ví, kam patříš. Bible říká: „Posláni tedy Duchem svatým, odešli Barnabáš a Saul do Seleukie…“ (Skutky 13:4). Záleží na tom, kde jsi. Například pokud jsi velryba, narodil ses k plavání v oceánu. Pokud jsi pták, narodil ses k létání v povětří. Během hladomoru poslal Bůh Elijáše k potoku Kerít a řekl: „… přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou“ (1. Královská 17:4). Pokud by si Elijáš vybral zůstat tam, kde byl, zmeškal by svůj zázrak. Nemusíš udělat nic, abys zažíval Boží lásku, ale musíš znát jeho hlas a následovat jeho vedení, abys zažíval jeho požehnání.
3) Duch svatý může být dotčený. „A nezarmucujte svatého Ducha Božího…“ (Efezským 4:30). Když se holubice (která v Písmu představuje Ducha svatého) vrací do svého hnízda, nepřistane, pokud není hnízdo v pořádku. Tak požádej Boha, aby ti dal více pociťovat přítomnost jeho vzácného Ducha svatého a učinil tvé srdce místem, kde se bude vždy cítit doma.

Převzato z časopisu Slovo pro každý den se svolením vydavatele