Církev bratrská v Rakovníku

Bohoslužby probíhají každou neděli v 9,30 hod, zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2024

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

Jan 15,5

Boží odpověď na obavy

„Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti…“ 2. Timoteovi 1:7

Bible říká: „… Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci, lásky a zdravé mysli“ (2. Timoteovi 1:7, přel. z angl.). Vítězství nad strachem začíná porozuměním tomu, že strach je „duch“ a že nepochází od Boha. Pokaždé, když si to uvědomíš, klesá pravděpodobnost, že se mu poddáš. Bůh nám místo strachu nabízí tři věci:


1) Moc. Nemluvíme teď o svépomocných technikách a zvládání stresu. Aby se život stal příjemnějším, je k tomu třeba více než jen snížení obav. Ve tvém životě musí zakořenit přesvědčení, které pronikne až k jádru tvé bytosti, že vše, co se tě týká, je v rukou milujícího Boha, který pro tebe zamýšlí jen to nejlepší. To znamená, že všechno bude v pořádku a ty můžeš žít bez starostí.


2) Lásku. Bible říká: „… dokonalá láska strach zahání…“ (1. Janova 4:18). Jedině když si uvědomíš, že Bůh tě bezpodmínečně miluje a svůj názor na tebe nikdy nezmění, naučíš se milovat a přijímat sám sebe. A pak budeš schopen milovat a přijímat i jiné. Dokážeš si představit, jak by to ovlivnilo tvůj strach z lidí, z odmítnutí a kritiky? Tento druh lásky je více než jen „dobrý pocit“, je to síla, která mění život.


3) Zdravou mysl. Pavel napsal: „Používáme mocných Božích nástrojů k rozbití pokřivených filosofií, k stržení překážek stavěných do cesty Boží pravdě, k tomu, abychom každou zbloudilou myšlenku, emoci i impuls správně zasadili do struktury života utvářené Kristem“ (2. Korintským 10:4-5, přel. z angl.).
Tyto tři věci jsou Boží odpovědí na obavy.

Převzato z časopisu Slovo pro každý den se svolením vydavatele