Církev bratrská v Rakovníku

Bohoslužby probíhají každou neděli v 9,30 hod, zároveň vysíláme živě na YouTube

Verš pro sbor na rok 2023

Ty jsi má síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad!

Žalm 59,10

Články autora

Miroslav Pavlíček

7.11. 2022

Můžeš rozhodnout, jaký bude tvůj odkaz

„Jošijáš se stal králem. Dělal, co je správné, a neuchýlil se napravo ani nalevo.“    2. Par 34:1-2 Když se Jošijáš stal králem, očistil Izrael od modlářství a začal s obnovou chrámu. Právě tehdy nalezl jeden kněz dávno ztracené svitky obsahující Boží slovo. Když Jošijáš slyšel, co v nich stojí, byl hluboce zasažen, protože si uvědomil, jak daleko se jeho lid...

Odvaha
4.6. 2022

Buď odvážný!

„Buď rozhodný a udatný…“ Jozue 1:9 Bůh věděl, jaké bitvy bude muset Jozue vybojovat, aby dobyl zemi zaslíbenou, a nejméně třikrát mu řekl: „Buď rozhodný a udatný…“ (Jozue 1:9). Kdykoli se pohneš vpřed, vyskytnou se překážky, které se ti pokusí zablokovat cestu. Počítej s tím!H. G. Wells se ptal: „Co by si jen člověk sám se sebou počal, kdyby mu...

Péče
26.11. 2021

Boží odpověď na obavy

„Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti…“ 2. Timoteovi 1:7 Bible říká: „… Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci, lásky a zdravé mysli“ (2. Timoteovi 1:7, přel. z angl.). Vítězství nad strachem začíná porozuměním tomu, že strach je „duch“ a že nepochází od Boha. Pokaždé, když si to uvědomíš, klesá pravděpodobnost, že se mu poddáš. Bůh nám místo...

25.6. 2021

Moc důvěrného vztahu s Kristem

„Pro něho jsem všecko ostatní odepsal … abych poznal jej…“ Filipským 3:8-10 Jeden kazatel vyprávěl o ženě, která zápasila se svou váhou. Zkusila snad každou dietu, ale její váha stále kolísala nahoru a dolů. Uběhlo několik měsíců, kdy ji neviděl v církvi. Pak se jednu neděli objevila, a on byl šokován. Málem ji nepoznal kvůli tomu, jak moc zhubla. Jak...

24.4. 2021

Dokončená práce

„… šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu … byl svinut…“ Jan 20:7 Když chtěl někdo v biblických dobách vyrobit kvalitní kus nábytku, vybral si na to někoho s vynikající pověstí – mistra tesaře. Takovíto mistři měli zajímavý zvyk. Když tesař dokončil své dílo, sundal si zástěru, složil ji a položil na dokončenou práci. Tím dal najevo, že je vše hotovo.Měj před očima...

Půst a modlitba
26.2. 2021

Půst a modlitba

„Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha…“ Ezd 8:23 Ezdrášovým úkolem bylo znovu vybudovat chrám v Jeruzalémě a byly okamžiky, kdy se cítil zdrcený. Pak udělal toto: „Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha, a on naše prosby přijal“ (Ezdráš 8:23). Když jsi ochoten být bez jídla a uděláš si čas na hledání Boha celým...

inspirace pro nový rok
2.1. 2021

Slovo do nového roku

„… země hor a údolí…“ 5. Mojžíšova 11:11, B21 V tomto roce budeš čelit několika horám a půjdeš několika údolími. A obojí potřebuješ. Síla, kterou jsi nabyl při zdolávání a dobývání poslední hory, je to, co ti pomůže projít dalším údolím. Právě v údolí roste nejsladší ovoce. To proto, že je zavlažováno potoky, které tečou z hor.Ježíš řekl: „Tím bude oslaven můj...

změnit směr
24.10. 2020

Je čas změnit směr

„Každý závodník se podrobuje všestranné kázni.“ 1. Korintským 9:25 Zodpovědnost od nás vyžaduje, abychom živili a podporovali svou rodinu. Necítíš ale někde hluboko uvnitř, že jsi byl „povolán“ k něčemu většímu? Když Ježíš řekl svým učedníkům, aby opustili mělčinu a zajeli na hlubinu, vytáhli svůj největší úlovek ryb.Je tu ale také novodobý příběh pro povzbuzení. V roce 1961 byl Jerry Richardson...

výhled do dálky
30.7. 2020

Jak hledat vizi

Čas prázdnin a dovolených je obvzlášť příhodnou dobou pro zamyšlení se nad tím, kam vlastně v životě jdeme (či jít chceme). Jinými slovy, jakou máme vizi. Velkému úspěchu vždy předchází velká vize. A Bůh je dárcem velkých vizí – tak ho o jednu požádej. Vize rodí cíl; zažehne a rozněcuje vnitřní oheň a posouvá tě vpřed navzdory protivenstvím a překážkám. Abys uchopil...

30.5. 2020

Plus faktor

„… Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém…“ Jan 14:26 Proč bychom popisovali Ducha svatého jako plus faktor? Ze tří důvodů:1) Duch svatý určuje dary a dovednosti, které dostaneš. „To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce“ (1. Korintským 12:11). Takže pokud si připadáš jako hranatý kolíček v kulatém otvoru, požádej...